Tạo logo thương hiệu.

Sức chi phối của logo tới sự phát triển của một thương hiệu hay doanh nghiệp là rất lớn.

Chính vì vậy khi tạo logo thương hiệu các nhà thiết kế luôn dựa trên những nguyên tắc nhất

quán để đảm bảo quy trình sáng tạo thống nhất, hiệu quả.

Nghiên cứu, xác định vấn đề

Bản thân các mẫu logo luôn cung cấp những giá trị tích cực, ý chí, niềm tin và tầng sâu văn

hóa của cả một tập thể, một doanh nghiệp. Do đó phải đặt bản thân vào nhãn hàng, thực sự

thấu hiểu và có cái nhìn bao quát mới tạo ra các mẫu thiết kế sát với mục tiêu khách hàng

nhất., có sức lan tỏa nhất.

Khi nhận dự án hãy chủ động làm rõ các vấn đề như: Thiết kế cho ai? Thiết kế cái gì? Mục

tiêu phát triển, giá trị niềm tin nhãn hàng muốn gửi gắm là gì?... Bởi bạn tạo logo thương

hiệu dù có độc đáo và đẹp đến mấy nhưng không thuyết phục được khách hàng thì coi như

sản phẩm đó thất bại. Ngoài những thông tin khách hàng cung cấp bạn có thể chủ động đi

thực tế, khảo sát về thương hiệu, nhãn hàng đó để có cái nhìn chân thực, khách quan hơn.

Tìm kiếm nguồn cảm hứng

Thiết kế tạo logo thương hiệu chính là quy trình sáng tạo không ngừng đòi hỏi Designer

luôn cần làm mới bản thân, trau dồi cảm quan. Hầu hết các ý tưởng logo có sức lan tỏa

mạnh đều rất chân thực, gần gũi và rất “người”. Do đó không gì hơn hết là hãy tìm kiếm

nguồn cảm hứng từ chính cuộc sống bởi đó là thứ “nguyên liệu sáng tạo” bất tận.

Tạo logo thương hiệu

Tránh bắt chước, trộm ý tưởng thiết kế đã có

Việc tham khảo và nghiên cứu các mẫu logo thương hiệu nổi tiếng trên thế giới là điều nên

làm. Vừa trau dồi thêm kiến thức vừa giúp bạn tiếp cận được các xu hướng, ý tưởng thiết kế

từ các nước có nền tri thức đồ họa tiên tiến.

Mặt trái của việc tham khảo này là rất dễ bắt chước, sao chép các ý tưởng đã có. Bài toán

đặt ra cần sự tỉnh táo, độc lập trong tư duy thiết kế của một người Designer thực thụ. Sự

học hỏi luôn được trân trọng và ưu ái nhưng sự bắt chước sẽ kéo theo thất bại tất yếu

không chỉ riêng mẫu logo mà bạn đã thiết kế ra.

Hài hòa giữa ý kiến cá nhân và ý kiến khách hàng

Designer thực hiện tạo logo thương hiệu dựa trên yêu cầu của khách hàng là những cá

nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Do đó logo vừa phải đảm bảo mục tiêu khách hàng vừa có dấu

ấn riêng của người thiết kế. Sẽ không tránh khỏi trường hợp khách hàng không đồng tình và

muốn bạn thay đổi toàn bộ thiết kế. Tuy vậy hãy thận trọng xem, định hướng và thuyết

phục họ nếu bạn tin vào sự lựa chọn đúng đắn của bản thân cũng như giá trị logo sẽ mang

lại.

Xem thêm Sáng tạo logo