Ứng dụng Tài liệu Văn phòng dựa tên Logo có sẵn

ID dự án: A3023
Ngày đăng: 03/06/2015

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Anh Xã  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


 • ADMIN

  Lúc 15h22 ngày 09/07/2015

  Do dự án “Đảm bảo” và có trên 10 thiết kế mà khách hàng vẫn không chọn được thiết kế nào nên tiền thù lao của dự án sẽ được chia đều cho các freelancer tham gia vào dự án (thiết kết bị loại sẽ không được tính)
  Thù lao dự án sau khi trừ lệ phí là 400,000đ, chia đều cho 5 freelancer, mỗi bạn nhận được 80,000đ
  Danh sách các freelancer nhận tiền thù lao như sau:
  1. Huannguyen
  2. Cyclops.Art
  3. Nguyễn Quang Hoàng
  4. Trần Bách
  5. Huỳnh Thanh Tâm
  Chúng tôi đã chuyển tiền vào “Ví tiền” của thành viên.
  Nếu bạn nào muốn chuyển khoản luôn thì vui lòng email cho chúng tôi tại hotro@freelancethietke.vn
  Cảm ơn,

 • huannguyen

  Lúc 09h49 ngày 09/07/2015

  Dự án đến giờ kết thúc rùi add, Khách hàng có chọn được mẫu thiết kế nào không?
  Hay chia tiền

 • Ngọc Quỳnh

  Lúc 15h55 ngày 12/06/2015

  với khối lượng yêu cầu dự án như vậy mh nghĩ cty nên tăng thêm ngân sách sẽ nhiều ng nhiệt tình tham gia hơn đồng thời sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn!