Thiết kế logo và nhận dạng thương hiệu Da Nang Audio

ID dự án: A6264
Ngày đăng: 08/05/2021

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Doan thanh son  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


 • ADMIN

  Lúc 10h29 ngày 01/07/2021

  Do dự án đã được “Bảo đảm” và có trên 10 thiết kế mà khách hàng vẫn không chọn được thiết kế nào nên tiền thù lao của dự án sẽ được chia đều cho các freelancer tham gia vào dự án (thiết kế bị loại sẽ không được tính)
  Thù lao dự án sau khi trừ lệ phí là 800,000 đ, chia đều cho 9 freelancer, mỗi bạn nhận được 88,889 đ
  Danh sách các freelancer nhận tiền thù lao như sau:

  1. Hoàng Tiến
  2. Tiendat Ho
  3. Huỳnh Hữu Lễ
  4. BROGOTA
  5. Minh Anh
  6. vankhanh
  7. Trần Thị Anh Trang
  8. Châu Huỳnh
  9. hoàng hoa

  Chúng tôi đã chuyển tiền vào “Ví tiền” của thành viên.
  Nếu bạn nào muốn chuyển khoản luôn thì vui lòng đăng nhập vào tài khoản và nhấn nút yêu cầu chúng tôi chuyển khoản (lệ phí chuyển khoản đến ngân hàng Vietcombank là 3,300đ, các ngân hàng khác là 11,000đ)
  Cảm ơn.