Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"

ID dự án: A5939
Ngày đăng: 29/10/2019

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 12 người tham gia với tổng số thiết kế là 37

Nhận xét của chủ dự án: Chắc.

Yêu cầu của dự án

Mình cần thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì có tên là "Sài Gòn Ơi". Cửa hàng mình ngoài bán bánh mì thịt truyền thống Việt Nam còn có các món ăn vặt khác như nước mía, chè, gỏi cuốn.

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Anh Nguyen  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#11 Tony

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#37 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#36 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#35 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#34 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#33 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#32 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#31 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#30 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#29 Long Ho

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#28 Trần Phước Thiên

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#27 Hoàng Long

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#25 Hoàng Long

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#26 Hoàng Long

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#24 Hoàng Long

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#23 Nguyễn Khắc Thành

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#22 DPD

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#21 Nguyễn Khắc Thành

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#20 BaTra

Thiết kế logo và facebook fanpage cover cho tiệm bánh mì "Sài Gòn Ơi"
#19 BaTra

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !