Thiết kế logo thương hiệu mới

ID dự án: A5085
Ngày đăng: 08/10/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng BROGOTA đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 14 người tham gia với tổng số thiết kế là 43

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Hai Nguyen  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • Hai Nguyen Khách hàng

    Lúc 10h56 ngày 12/10/2017

    Xin cảm ơn tất cả các designer đã tham gia thiết kế. Chúng tôi sẽ xem xét các logo và phản hồi sớm nhất.