Thiết kế logo sản phẩm từ tự nhiên

ID dự án: A2984
Ngày đăng: 22/05/2015

Đã hết hạn

Chúc mừng Trần Bách đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 11 người tham gia với tổng số thiết kế là 39

Nhận xét của chủ dự án: Bạn vui cung cấp file corel và hướng dẫn sử dụng logo cho minh qua địa chỉ mail haoluu1984@gmail.com

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

John Mitch  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • John Mitch Khách hàng

    Lúc 07h25 ngày 25/05/2015

    Hiện tại mình vẫn muốn có thêm các mẫu thiết kế khác, vì vậy các bạn đừng ngần ngại tham dự. Sau dự án này mình sẽ có thêm dự án thiết kế bao bì sàn phẩm và trang web. Vì vậy các bạn tham dự dự án này sẽ có cơ hội tham dự vào các dự án sau.