Thiết kế logo sản phẩm

ID dự án: A6314
Ngày đăng: 19/09/2021

Đã hết hạn

Chúc mừng Trần Thị Anh Trang đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 3 người tham gia với tổng số thiết kế là 6

Nhận xét của chủ dự án: Đồng ý

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Phạm Phước Thanh  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !