Thiết kế Logo Phòng Khám Sản An Sinh

ID dự án: A6095
Ngày đăng: 16/03/2020

Đã hết hạn

Chúc mừng Huỳnh Hữu Lễ đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 14 người tham gia với tổng số thiết kế là 32

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Hoàng Văn Ngọc  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !