Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi

ID dự án: A5786
Ngày đăng: 13/04/2019

Đã hết hạn

Chúc mừng Trần Văn Dưỡng đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 11 người tham gia với tổng số thiết kế là 39

Nhận xét của chủ dự án: Đây là Thiết kế chúng tôi ưng ý nhất!

Yêu cầu của dự án

Thiết kế Logo cho "vuagadoi.com".
Nhãn hiệu cung cấp gà sạch, gà thả đồi tới từng hộ gia đình.
*Ý tưởng ban đầu:
Gà và vương miện được cách điệu.

*Chủ sở hữu Mệnh Kim.

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Danh Định  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#39 Trần Văn Dưỡng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#38 Bành Đức Hoàng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#37 Ads

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#36 Trần Văn Dưỡng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#35 Bành Đức Hoàng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#34 Bành Đức Hoàng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#33 TP Design

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#32 TP Design

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#31 TP Design

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#30 Bành Đức Hoàng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#29 ThanhHoan

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#28 Hoàng Tiến

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#27 ngô lâm đồng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#26 ngô lâm đồng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#25 ThanhHoan

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#22 ngô lâm đồng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#23 ngô lâm đồng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#24 ngô lâm đồng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#21 ngô lâm đồng

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi
#20 ngô lâm đồng

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • DinhHung

    Lúc 00h00 ngày 15/04/2019

    Thiết kế Logo mà thấy toàn tải Logo free về thêm text, lấy trên mạng cũng nên chỉnh sửa 1 chút đi Thanh Hoan