Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh

ID dự án: A6185
Ngày đăng: 18/08/2020

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 16 người tham gia với tổng số thiết kế là 58

Nhận xét của chủ dự án: Mình Chọn thiết kế này. Xin cảm ơn!

Yêu cầu của dự án

Mình cần thiết kế logo cho website: bentv.vn, chuyên bán thức ăn, phụ kiện nuôi cá cảnh, hồ thủy sinh.
Tên cửa hàng mình là: phụ kiện cá cảnh BENTV.
Các bạn thiết kế tự do, ưu tiên logo dạng hình tròn, lấy tông màu đỏ càng tốt.

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Thạch Ngọc Thịnh  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#24 Tony

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#58 AnGia-LoGo

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#57 AnGia-LoGo

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#56 AnGia-LoGo

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#55 vankhanh

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#54 vankhanh

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#53 vankhanh

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#52 BaTra

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#51 BaTra

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#50 BaTra

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#49 BaTra

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#48 trần trang

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#47 trần trang

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#46 trần trang

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#43 Mai Nguyen

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#44 Mai Nguyen

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#45 Mai Nguyen

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#42 Mai Nguyen

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#41 Tony

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh
#40 Tony

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !