Thiết kế logo công ty

ID dự án: A6167
Ngày đăng: 22/07/2020

Đã hết hạn

Chúc mừng trần trang đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 2,000,000 đ
trong cuộc thi có 12 người tham gia với tổng số thiết kế là 77

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Trịnh Đăng Định  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !