Thiết kế logo cho nhóm chạy bộ của blog chay365.com

ID dự án: A2876
Ngày đăng: 28/04/2015

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Huyen Vu  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


 • ADMIN

  Lúc 11h41 ngày 20/06/2015

  Do dự án “Đảm bảo” và có trên 10 thiết kế mà khách hàng vẫn không chọn được thiết kế nào nên tiền thù lao của dự án sẽ được chia đều cho các freelancer tham gia vào dự án (thiết kết bị loại sẽ không được tính)
  Để đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho cuộc thi, thù lao sẽ được chia đều cho 18 freelancer (thiết kế bị loại không được tính).
  Thù lao dự án sau khi trừ lệ phí là 560,000đ, mỗi freelancer nhận được 31,111đ
  Danh sách các freelancer nhận tiền thù lao như sau:
  1. Hoàng Ngọc Lan
  2. Huannguyen
  3. Tin Dung Phan
  4. Janie Lu
  5. phu - 0188 988 0463
  6. Lê Thanh Hà
  7. Huỳnh Chương
  8. Nguyễn Thành
  9. Nguyen Van Manh
  10. Le Ngoc Phuoc Thanh
  11. Toàn Ten
  12. Vũ Trung
  13. Trần Bách
  14. Hoàng Phong Lưu
  15. Ninh Trung Vu
  16. Nguyễn Anh Duy
  17. Phuong Le
  18. Bùi Thế Đạt
  Chúng tôi đã chuyển tiền vào “Ví tiền” của thành viên.
  Nếu bạn nào muốn chuyển khoản luôn thì vui lòng email cho chúng tôi tại hotro@freelancethietke.vn
  Cảm ơn,

 • huannguyen

  Lúc 10h58 ngày 20/06/2015

  Dự án này kết thúc rùi mà chưa công bố người thắng cuộc hay lại chia tiền vậy addmin