Thiết kế logo cho A&T Fitness

ID dự án: A5777
Ngày đăng: 03/04/2019

Đã hết hạn

Chúc mừng Trần Văn Dưỡng đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,500,000 đ
trong cuộc thi có 17 người tham gia với tổng số thiết kế là 75

Nhận xét của chủ dự án: Tôi chọn thiết kế này, nhưng cần giúp tôi chỉnh sửa lại một chút. Vui lòng liên hệ.

Yêu cầu của dự án

Chúng tôi đang kinh doanh về lĩnh vực thể dục thể thao. Chúng tôi muốn thiết kế logo với tông màu chủ đạo là xanh lá cây và đen.

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Thị Kim Anh  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế logo cho A&T Fitness
#52 Trần Văn Dưỡng

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#75 Đinh Đức Cường

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#74 Đinh Đức Cường

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#73 Đinh Đức Cường

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#72 Ngô Viết Hiếu

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#71 Ngô Viết Hiếu

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#70 ngô lâm đồng

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#69 ngô lâm đồng

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#68 TP Design

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#67 TP Design

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#66 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#65 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#64 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#63 ThanhHoan

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#62 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#61 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#60 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#59 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#58 BROGOTA

Thiết kế logo cho A&T Fitness
#57 BROGOTA

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !