Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ

ID dự án: A5820
Ngày đăng: 28/05/2019

Đã hết hạn

Chúc mừng Thành đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 20 người tham gia với tổng số thiết kế là 58

Nhận xét của chủ dự án: goi anh day du file nhe

Yêu cầu của dự án

Thiết kế chất dành cho đối tượng khách hàng chủ yếu là nam: chữ Vàng, nền đen. Shop chuyên về dép, sandal và ba lô cho đối tượng từ 18t-35t

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

nguyen van thien  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#58 Thành

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#57 Hoàng Long

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#56 Trần Quốc Duy

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#55 Trần Quốc Duy

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#54 DinhHung

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#53 Alydesign

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#52 Mr H

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#51 Mr.Yellow

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#50 Mr.Yellow

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#49 Mr.Yellow

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#48 Nguyễn Quốc Hưng

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#47 Mr.Yellow

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#46 Mr.Yellow

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#45 Hồng Tâm

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#44 Hồng Tâm

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#43 BROGOTA

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#42 Hiếu Bíg

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#41 Alydesign

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#40 Alydesign

Thiết kế logo: 96flex, chuyên về dép, sandal và balo dành cho giới trẻ
#39 Alydesign

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !