Thiết kế logo

ID dự án: A5831
Ngày đăng: 14/06/2019

Đã hết hạn

Chúc mừng Nguyễn Quốc Hưng đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 11 người tham gia với tổng số thiết kế là 19

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Hà Đặng  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • Mr.Yellow

    Lúc 12h05 ngày 15/06/2019

    Bạn bổ sung giúp đối tượng khách hàng mà công ty bán nhắm đến: Sản phẩm kinh doanh, thị trường chủ yếu ở đâu, khách hàng, mục tiêu phát triển. Những thứ này có ảnh hưởng đến việc lựa chọn các biểu tượng, ngôn ngữ thể hiện trong logo. Đồng thời bạn cũng có thể liệt kê các sản phẩm các bạn sẽ thể hiện nội dung logo lên.