Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3

ID dự án: A6326
Ngày đăng: 10/01/2022

Đã hết hạn

Chúc mừng vankhanh đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 3,300,000 đ
trong cuộc thi có 12 người tham gia với tổng số thiết kế là 121

Yêu cầu của dự án

Cần thiết kế mới lô gô và biển hiệu nhà thuốc :
Tên nhãn hiệu : Mega3
Tên đơn vị : Nhà thuốc Mega3
Màu sắc yêu cầu: Đỏ, Xanh nước biển, trắng
Cần chỉnh sửa thiết kế mới Lô gô và Nhận diện biển hiệu nhà thuốc

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Dieu Tran Thanh  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#74 vankhanh

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#121 huannguyen

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#120 huannguyen

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#115 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#116 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#117 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#118 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#119 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#114 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#113 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#112 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#111 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#110 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#109 trương minh thông

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#108 Nguyễn Thế Sơn

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#107 Nguyễn Thế Sơn

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#106 Nguyễn Thế Sơn

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#105 vankhanh

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#104 Trần Thị Anh Trang

Thiết kế Lô gô và Thiết kế biển hiệu nhà thuốc Mega3
#103 Trần Thị Anh Trang

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !