Thiết kế hình ảnh về đặc trưng của Việt Nam

ID dự án: A5916
Ngày đăng: 27/09/2019

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Vi  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • Nguyễn Vi Khách hàng

    Lúc 13h31 ngày 20/11/2019

    Chúng tôi chọn Freelancer Nguyễn Hữu Luân có cố gắng nhất để trao 20%, nhưng thiết kế lại không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi