Sản phẩm truyền thông của doanh nghiệp thương mại điện tử

ID dự án: A3027
Ngày đăng: 03/06/2015

Đã hết hạn

Chúc mừng huannguyen đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 500,000 đ
trong cuộc thi có 1 người tham gia với tổng số thiết kế là 3

Nhận xét của chủ dự án: Rất cảm ơn bác đã hơp tác

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Anh Xã  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !