LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE

ID dự án: A6180
Ngày đăng: 06/08/2020

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 11 người tham gia với tổng số thiết kế là 34

Nhận xét của chủ dự án: Phù hợp với yêu cầu

Yêu cầu của dự án

Tiệm bán cá cảnh tên FISH ZONE.. anh chị tự do thiết kế.

Anh chị không đưa hình ảnh con cá mà khi nhìn vào sẽ biết ngay tên con cá ví dụ: cá bảy màu, cá koi, hay la hán, rồng...

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Tuấn  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#25 Tony

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#34 Mr H

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#33 Trương Văn Tài

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#32 PhanPhan

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#31 PhanPhan

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#30 Phan Thị Tú Uyên

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#29 Trương Văn Tài

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#28 Trương Văn Tài

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#27 Trương Văn Tài

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#26 Trương Văn Tài

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#24 Tony

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#22 Mr H

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#23 Mr H

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#21 Mr H

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#20 Tony

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#19 Tony

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#18 Robert

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#17 Robert

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#16 Nguyễn Quốc Hưng

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE
#15 trần trang

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !