Logo của quán ăn

ID dự án: A2997
Ngày đăng: 24/05/2015

Đã hết hạn

Chúc mừng Dung Nguyen đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 2,000,000 đ
trong cuộc thi có 21 người tham gia với tổng số thiết kế là 54

Nhận xét của chủ dự án: Bút pháp rất đẹp và thể hiện được ý tưởng của thương hiệu. Cảm ơn bạn rất nhiều!!!

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Vo Thi Nhu Nguyet  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • Vo Thi Nhu Nguyet Khách hàng

    Lúc 02h01 ngày 25/05/2015

    Quang trọng:
    Cần được viết theo kiểu thư pháp - thư pháp viết tay sáng tạo, không được lấy font thư pháp. Càng rỏ nét cọ càng tốt.

    Cảm ơn