Logo Công ty về Môi trường & Nông nghiệp

ID dự án: A5965
Ngày đăng: 01/12/2019

Đã hết hạn

Chúc mừng Thanh Sang đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,800,000 đ
trong cuộc thi có 17 người tham gia với tổng số thiết kế là 76

Nhận xét của chủ dự án: Ý tưởng về kết cấu và màu sắc rất phù hợp với nội dung của dự án. Rất cảm ơn Tác giả bản thiết kế này.

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Andy  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !