Chillin Rooftop Cafe

ID dự án: A6248
Ngày đăng: 22/01/2021

Đã hết hạn

Chúc mừng vankhanh đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,500,000 đ
trong cuộc thi có 7 người tham gia với tổng số thiết kế là 18

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Thị Đào  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !