Cần người thiết kế logo cho website

ID dự án: A2706
Ngày đăng: 25/03/2015

Đã hết hạn

Chúc mừng Toàn Ten đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 200,000 đ
trong cuộc thi có 6 người tham gia với tổng số thiết kế là 11

Nhận xét của chủ dự án: Thiết kế đẹp. Phù hợp với yêu cầu!!

Yêu cầu của dự án

Xin chào,

Tôi cần người thiết kế logo cho website: bbmovie.vn

Chủ đề website về clip funny của trẻ con.

Ý tưởng:
+ Chữ BB (Baby): Liên quan tới con bướm (butterfly)
+ Hình ảnh, màu sắc mang tính Baby

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Mạnh  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Cần người thiết kế logo cho website
#7 Toàn Ten

Cần người thiết kế logo cho website
#6 Hoàng Triệu

Cần người thiết kế logo cho website
#11 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#10 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#9 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#8 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#5 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#4 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#3 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#2 Loại

Cần người thiết kế logo cho website
#1 Loại

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !