Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 23 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

logo công ty TNHH Dược Phẩm VITRAMECO

41 10/11/2020
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo Câu lạc bộ Đầu bếp

17 26/10/2020
Hết hạn
1,000,000

Thiết kế logo depsieure và banner cho website

14 18/10/2020
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho phòng khám chuyên về giảm cân

49 04/09/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

THIẾT NHÃN CHO CHAI MẬT ONG LÊN MEN

12 18/08/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM CÁ VIÊN NHÂN PHOMAI- CHEDDAR CHEESE

12 27/08/2020
Vừa hết hạn
1,000,000

Logo công ty Nguyên Dũng

34 27/08/2020
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh

58 18/08/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE

34 06/08/2020
Hết hạn
800,000

thiet ke poster quang cao, banner duong pho

16 07/07/2020
Vừa hết hạn
1,000,000

Thiết kế logo công ty

77 22/07/2020
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

CÔNG TY CONWY

53 06/07/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

LOGO RỪNG NAM FARM

61 25/06/2020
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

CÔNG TY PANTA

10 01/07/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

PANDORA SERVICED APARMENT

19 19/06/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho kênh youtube " Review & order"

27 13/05/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo CMAXX group

112 13/03/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo cho công ty Yanny

94 21/03/2020
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo Phòng Khám Sản An Sinh

32 16/03/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo công ty đa ngành nghề: Thành Nga

38 20/03/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm
Trang
trên tổng số 23 trang