Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 23 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Thiết kế logo depsieure và banner cho website

14 18/10/2020
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho phòng khám chuyên về giảm cân

49 04/09/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

THIẾT NHÃN CHO CHAI MẬT ONG LÊN MEN

12 18/08/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM CÁ VIÊN NHÂN PHOMAI- CHEDDAR CHEESE

12 27/08/2020
Vừa hết hạn
1,000,000

Logo công ty Nguyên Dũng

34 27/08/2020
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cửa hàng và website bán phụ kiện nuôi cá cảnh

58 18/08/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

LOGO TIỆM CÁ CẢNH FISH ZONE

34 06/08/2020
Hết hạn
800,000

thiet ke poster quang cao, banner duong pho

16 07/07/2020
Vừa hết hạn
1,000,000

Thiết kế logo công ty

77 22/07/2020
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

CÔNG TY CONWY

53 06/07/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

LOGO RỪNG NAM FARM

61 25/06/2020
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

CÔNG TY PANTA

10 01/07/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

PANDORA SERVICED APARMENT

19 19/06/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho kênh youtube " Review & order"

27 13/05/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo CMAXX group

112 13/03/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo cho công ty Yanny

94 21/03/2020
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo Phòng Khám Sản An Sinh

32 16/03/2020
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo công ty đa ngành nghề: Thành Nga

38 20/03/2020
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Logo cty VINALEEZA

34 10/03/2020
Hết hạn
1,500,000
Bảo đảm

Làm mới lại logo website ditap.vn + phòng tập Gym

83 22/02/2020
Hết hạn
1,000,000
Trang
trên tổng số 23 trang