Cách thức hoạt động.

Tổ chức 1 cuộc thi thiết kế đồ họa tại freelancethietke.vn thật đơn giản, và hiệu quả:

  • Khách hàng đăng dự án với mức giá mà mình muốn trả.
  • Hàng ngàn freelancer sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
  • Khách hàng chọn thiết kế mình thích và trao giải thưởng.

5 bước cơ bản của một dự án như sau:

1. Tạo dự án

Khách hàng mô tả nội dung cần thiết kế, thời gian hoàn thành và thù lao của dự án.

Thù lao tối thiểu phải là 800,000đ và thường giao động trong khoảng sau:

 

 

2. Nạp tiền

Lúc này dự án của khách hàng vẫn chưa được đăng tải trên freelancethietke.vn.

Khách hàng phải chuyển khoản thù lao và lệ phí (nếu có) cho chúng tôi. Trong vòng 24h sau khi nhận được tiền (kể cả cuối tuần và ngày lễ), chúng tôi sẽ đăng dự án lên freelanethietke.vn.

Khách hàng được hoàn tiền 80% thù lao dự án nếu không chọn được thiết kế nào hài lòng.

Trường hợp dự án có ít hơn 10 thiết kế để chọn, khách hàng được hoàn 100% tiền đã nạp (kể cả lệ phí)

 

3. Chọn thiết kế

Các freelancer cả nước sẽ thiết kế theo mô tả của khách hàng.

Khách hàng chọn thiết kết mình thích nhất, và trao giải thường.

 

4. Kết thúc

Nếu khách hàng yêu cầu, freelancer sẽ chỉnh sữa một số chi tiết nhỏ và chuyển giao file gốc.

 

5. Trả tiền

Khách hàng hoàn toàn hài lòng với file nhận được và đồng ý để chúng tôi chuyển thù lao dự án cho freelancer và kết thúc dự án.