Thiêts kế websitse công ty Pestmart.vn

ID dự án: A5572
Ngày đăng: 05/08/2018

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

Sau khi đã có logo, Mình muốn thiết kế website trang pestmart.vn, Trang web của mình là công ty chuyên cung cấp và phân phối hóa chất: Diệt Mối, Diệt Chuột, Diệt Muỗi, Trang thiết bị liên quan đến ngành diệt côn trùng cho các công ty và tập đoàn lớn: Bayer, sumitomo, syngenta, Mappacific, Hợp trí, BASF,....
Website gồm
2.1: Trang chủ
2.2: Sản phẩm (Lĩnh vực cung cấp)
2.3: Trang chuyên mục con
2.4: Trang chi tiết sản phẩm
2.5: Tin tức
2.6: Liên hệ

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Trần Văn Nguyên  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !