Thiết kế Stamp Card cho công ty 7 Leaves cafe

ID dự án: A5262
Ngày đăng: 31/12/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 5 người tham gia với tổng số thiết kế là 16

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Tam Dang  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !