Thiết kế logo pestmart.vn

ID dự án: A5561
Ngày đăng: 29/07/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Sang Đỗ (EYE) đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 850,000 đ
trong cuộc thi có 16 người tham gia với tổng số thiết kế là 45

Nhận xét của chủ dự án: Mình chọn thiết kế này, thiết kế đưa ra được yêu cầu của đề ra về màu sắc và ý tưởng. Sau khi kết thúc, hy vọng bạn sẽ chỉnh sửa một chút cùng bên mình để có sản phẩm hoàn hảo! Cám ơn Team EYE (Sang Đỗ)
Cám ơn Freelancethietke.vn các bạn đã tạo ra một sân chơi rất hữu ích cho cộng đồng!

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Trần Văn Nguyên  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !