Thiết kế logo công ty đào tạo và tư vấn

ID dự án: A5227
Ngày đăng: 05/12/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 11 người tham gia với tổng số thiết kế là 35

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Phạm Quang Trung  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !