Thiết kế Logo công ty

ID dự án: A5335
Ngày đăng: 12/03/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Hoàng Đạt đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 900,000 đ
trong cuộc thi có 8 người tham gia với tổng số thiết kế là 25

Nhận xét của chủ dự án: Cảm ơn bạn, thiết kế rất ưng ý mình.

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Đăng Thái  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !