Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"

ID dự án: A4827
Ngày đăng: 20/07/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng Aquarius đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 17 người tham gia với tổng số thiết kế là 56

Nhận xét của chủ dự án: cảm ơn bạn Hán Đức Thành,
Mình rất ưng ý về thiết kế của bạn .
Chúc mừng bạn

Yêu cầu của dự án

logo thể hiện được tên nhãn hiệu, có hình trái điều cách điệu thì càng tốt, logo trông đơn giản màu sắc không lòe loẹt, (xanh rêu hoặc đỏ thì càng tốt), nhìn hài hòa 1 xíu là được, nếu có thể thì làm trên mẫu card, mác và nhãn thử cho mình với nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Cà Rem  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#49 Aquarius

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#56 Nguyễn Đặng Thanh Hiếu

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#54 T-huRy

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#55 T-huRy

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#53 T-huRy

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#52 T-huRy

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#51 T-huRy

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#50 Đức Lê Anh

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#48 Aquarius

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#47 Aquarius

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#46 Daniel

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#45 Hồng Tâm

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#44 Hồng Tâm

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#43 Hồng Tâm

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#42 Hồng Tâm

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#41 Đức Lê Anh

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#40 Đức Lê Anh

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#39 Đức Lê Anh

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#38 Đức Lê Anh

Thiết kế logo cho tên sản phẩm hạt điều rang muối mang nhãn hiệu "ĐẤT Đỏ"
#37 homa

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !