Thiết kế logo cho shop Made by N.H.O

ID dự án: A5257
Ngày đăng: 28/12/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 6 người tham gia với tổng số thiết kế là 26

Nhận xét của chủ dự án: Đồng ý chọn thiết kế này

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Van Ngoc Nguyen  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !