Thiết kế Logo

ID dự án: A5312
Ngày đăng: 23/02/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng BROGOTA đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 14 người tham gia với tổng số thiết kế là 41

Nhận xét của chủ dự án: Mình chọn thiết kế này. Xin cảm ơn bạn đã thiết kế ra một logo tuyệt vời.

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Đào Hoàng Phước  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !