Thiết kế Logo

ID dự án: A5290
Ngày đăng: 26/01/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Hán Đức Thành đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,200,000 đ
trong cuộc thi có 19 người tham gia với tổng số thiết kế là 92

Nhận xét của chủ dự án: Chúng tôi quyết định chọn mẫu logo của bạn Thành. Vui lòng đặt slogan vào và gửi bản hoàn chỉnh. Thanks

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Huỳnh Minh Hiền  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !