Thiết kế logo

ID dự án: A5220
Ngày đăng: 30/11/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng VEGITO đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 17 người tham gia với tổng số thiết kế là 68

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Thang Tran  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !