Thiết kế logo

ID dự án: A5196
Ngày đăng: 15/11/2017

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Hà Đặng  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


 • ADMIN

  Lúc 13h31 ngày 31/12/2017

  Do dự án đã được “Bảo đảm” và có trên 10 thiết kế mà khách hàng vẫn không chọn được thiết kế nào nên tiền thù lao của dự án sẽ được chia đều cho các freelancer tham gia vào dự án (thiết kế bị loại sẽ không được tính)
  Thù lao dự án sau khi trừ lệ phí là 640,000 đ, chia đều cho 17 freelancer, mỗi bạn nhận được 37,647 đ
  Danh sách các freelancer nhận tiền thù lao như sau:

  1. Thanh Nhã Trần
  2. Hoàng Đạt
  3. nguyen thanh long
  4. Trần Huyền
  5. Dang Le Cong Tuan
  6. Pham Loi
  7. HT Anh
  8. Hùng Kều
  9. VEGITO
  10. Hoàng Long
  11. steven
  12. Nguyễn Lễ
  13. homahu
  14. Lê Thị Mỹ Luông
  15. Navidesign
  16. Moon
  17. Tony

  Chúng tôi đã chuyển tiền vào “Ví tiền” của thành viên.
  Nếu bạn nào muốn chuyển khoản luôn thì vui lòng đăng nhập vào tài khoản và nhấn nút yêu cầu chúng tôi chuyển khoản(lệ phí chuyển khoản đến ngân hàng Vietcombank là 3,300đ, các ngân hàng khác là 11,000đ)
  Cảm ơn.