Thiết kế bao bì dầu cho động cơ máy móc

ID dự án: A5389
Ngày đăng: 07/04/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng huannguyen đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 6 người tham gia với tổng số thiết kế là 14

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

TRAN HONG QUANG  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !