Tăng độ phân giải của hình ảnh

ID dự án: A5266
Ngày đăng: 04/01/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng BROGOTA đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 7 người tham gia với tổng số thiết kế là 12

Yêu cầu của dự án

Dear Freelancer,

Chúng tôi cần xử lý file hình ảnh đính kèm để làm tăng độ phân giải.
Mục đích xử lý dùng để in Panel có kích thướt lớn hơn.

Cần thêm thông tin gì, cho Mình biết,
Nguyên

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Văn Nguyên  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Tăng độ phân giải của hình ảnh
#4 BROGOTA

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#12 Trương Đức Long

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#11 nguyen thanh long

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#10 hopu

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#9 homa

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#8 homa

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#7 homa

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#6 BROGOTA

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#5 BROGOTA

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#3 Ads

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#2 Lưu Mỹ Nhi

Tăng độ phân giải của hình ảnh
#1 Lưu Mỹ Nhi

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !