SCiE

ID dự án: A5666
Ngày đăng: 07/11/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Hoàng Long đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 9 người tham gia với tổng số thiết kế là 40

Nhận xét của chủ dự án: Mình chọn dự án này, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình thiết kế.

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Thế Dương  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !