Nhãn bao bì sản phẩm

ID dự án: A5301
Ngày đăng: 09/02/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Hán Đức Thành đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,500,000 đ
trong cuộc thi có 9 người tham gia với tổng số thiết kế là 26

Nhận xét của chủ dự án: Chúng tôi chọn thiết kế này vì thỏa mãn yêu cầu về hình ảnh, bố cục hiện đại và đơn giản.

Yêu cầu của dự án

Vui lòng xem file đính kèm

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Huỳnh Minh Hiền  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
Nhãn bao bì sản phẩm
#13 Hán Đức Thành

Nhãn bao bì sản phẩm
#26 Kiệt Vương Designer

Nhãn bao bì sản phẩm
#25 huannguyen

Nhãn bao bì sản phẩm
#24 Ly

Nhãn bao bì sản phẩm
#23 Ly

Nhãn bao bì sản phẩm
#22 Ly

Nhãn bao bì sản phẩm
#21 Ly

Nhãn bao bì sản phẩm
#20 Hoàng Đạt

Nhãn bao bì sản phẩm
#19 Hoàng Đạt

Nhãn bao bì sản phẩm
#18 Mr H

Nhãn bao bì sản phẩm
#17 Mr H

Nhãn bao bì sản phẩm
#16 Hoàng Long

Nhãn bao bì sản phẩm
#15 Minh Châu

Nhãn bao bì sản phẩm
#14 Minh Châu

Nhãn bao bì sản phẩm
#12 Hán Đức Thành

Nhãn bao bì sản phẩm
#11 ThanhHoan

Nhãn bao bì sản phẩm
#8 ThanhHoan

Nhãn bao bì sản phẩm
#9 ThanhHoan

Nhãn bao bì sản phẩm
#10 ThanhHoan

Nhãn bao bì sản phẩm
#7 ThanhHoan

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !