Logo Thịt Heo

ID dự án: A5638
Ngày đăng: 10/10/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Đinh Đức Cường đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,000,000 đ
trong cuộc thi có 8 người tham gia với tổng số thiết kế là 27

Nhận xét của chủ dự án: Cường ơi, công ty xác nhận chọn mẫu logo của em.
Tuy nhiên công ty cần chỉnh sửa lại màu sắc một chút để phù hợp in trên áo, bảng hiệu và các vật dụng khác. 2 màu em gởi hiện chưa thể sử dụng ngay, nên em chỉnh sửa thêm giúp chị nhé. Cụ thể chị sẽ trao đổi với em thêm.

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Trân  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


 • Hoàng Long

  Lúc 16h18 ngày 15/10/2018

  h/a chú heo copy ở đây, cẩn thận bản quyền
  https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.logolynx.com%2Fimages%2Flogolynx%2F78%2F784b6ac8a45b961e8aec22d70968dd16.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.logolynx.com%2Ftopic%2Fcartoon%2Bpig&docid=TnS219IRWiFxkM&tbnid=T5UatdN4Ul3VBM%3A&vet=10ahUKEwiKndnsjYjeAhWTQN4KHYyUD9MQMwhYKBcwFw..i&w=375&h=470&bih=506&biw=1093&q=logo%20chef%20pig&ved=0ahUKEwiKndnsjYjeAhWTQN4KHYyUD9MQMwhYKBcwFw&iact=mrc&uact=8

  ADMIN

  Lúc 11h20 ngày 18/10/2018

  Cảm ơn bạn "Hoàng Long" đã gởi thông tin này. Khách hàng vui lòng phản hồi lại trước khi chúng tôi chuyển tiền thù lao cho bạn thiết kế.