Logo cửa hàng cà phê Totem

ID dự án: A5458
Ngày đăng: 26/05/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Trần Văn Dưỡng đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 1,200,000 đ
trong cuộc thi có 5 người tham gia với tổng số thiết kế là 20

Nhận xét của chủ dự án: Tôi đã hài lòng với thiết kế này. Từ logo đến font chữ. Mong sẽ được bàn giao đầy đủ file

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Lê Đức Anh  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !