Logo Cty chứng khoán BBMTrade

ID dự án: A4743
Ngày đăng: 03/07/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 15 người tham gia với tổng số thiết kế là 46

Nhận xét của chủ dự án: Thiết kế phù hợp theo yêu cầu

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Nguyễn Đức Anh Vũ  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !