Logo chuỗi cửa hàng phụ kiện

ID dự án: A5224
Ngày đăng: 03/12/2017

Đã hết hạn

Chúc mừng Tony đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 800,000 đ
trong cuộc thi có 13 người tham gia với tổng số thiết kế là 37

Nhận xét của chủ dự án: Mình chọn thiết kế này.

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Thang Nguyen  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !