LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

ID dự án: A5709
Ngày đăng: 12/12/2018

Đã hết hạn

Yêu cầu của dự án

tên: WORLD MEDICAL BEAUTY CORPORATION
Thông điệp chính: liên kết hợp tác công nghệ làm đẹp và sức khoẻ toàn cầu (không cần slogan)
thương hiệu là nơi trung tâm chuyển giao, tiếp nhận các công nghệ y khoa, công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật trên toàn cầu, châu á, châu âu, Mỹ... (tế bào, các dạng mỹ phẩm làm đẹp, thiên về hướng làm đẹp)
Nhấn mạnh chữ W, màu sách cân bằng theo kiểu y tế
nhẹ nhàng và thanh lịch, dễ nhớ, ấn tượng ngay trong 3 giây đọc, nhìn

 File tham khảo

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Trịnh duy long  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập
LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#27 Đinh Đức Cường

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#26 Đinh Đức Cường

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#25 Ngô Viết Hiếu

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#24 Ngô Viết Hiếu

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#23 Hiếu Bíg

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#22 Hiếu Bíg

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#21 Ads

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#20 Ads

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#19 Ads

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#18 Hoàng Long

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#17 Ngô Viết Hiếu

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#16 Ngô Viết Hiếu

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#15 Ngô Viết Hiếu

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#14 Hiếu Bíg

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#13 Hiếu Bíg

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#12 Hiếu Bíg

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#11 Ads

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#10 Ads

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#9 Ads

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
#8 Kiệt Vương Designer

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !