Logo

ID dự án: A5268
Ngày đăng: 03/01/2018

Đã hết hạn

Chúc mừng Hán Đức Thành đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 4,000,000 đ
trong cuộc thi có 22 người tham gia với tổng số thiết kế là 111

Nhận xét của chủ dự án: Logo của bạn được chọn vì thỏa mãn hết các tiêu chí. Cám ơn bạn

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Phạm Hà Giang  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !