Chỉnh sửa logo, chọn fonf chữ hợp với Logo, Phối màu logo và slogan.

ID dự án: A5026
Ngày đăng: 11/09/2017
Chỉ còn
21 ngày 2 giờ

Yêu cầu của dự án

Thông tin khách hàng

Dự án được đăng bởi:

Tuong Nguyen  Gửi tin

Thông báo

Để tham gia post thiết kế. Xin vui lòng

Đăng nhập

Thảo luận về dự án

Để tham gia thảo luận, bạn phải đăng nhập !


  • GoldenSun

    Lúc 08h31 ngày 12/09/2017

    cảm giác logo và slogan đi ngược hẳn nhau