Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 19 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

8 12/12/2018
Còn lại: 3 ngày 0 giờ
2,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo

42 03/12/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo cho web size BSMARK.vn

60 03/12/2018
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

thiet ke logo, poster cho du an banh donut

50 20/11/2018
Vừa hết hạn
4,000,000
Bảo đảm

Logo quạt công nghiệp WeFan

69 29/11/2018
Vừa hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo

65 23/11/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

SCiE

40 07/11/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết Kế Logo Lĩnh Vực Game Net: Hoàng Phong

40 14/11/2018
Hết hạn
1,000,000

Logo, Slogan cho bất động sản nghỉ dưỡng

44 19/10/2018
Hết hạn
800,000

thiết kế logo: pestgard

18 01/11/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế kệ trưng bày sản phẩm

0 27/10/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo Phở H+

28 17/10/2018
Hết hạn
900,000
Bảo đảm

Chỉnh sửa logo

11 17/10/2018
Vừa hết hạn
850,000

Logo Thịt Heo

27 10/10/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

POSTER CÔNG TY NAM PHÁT

29 07/09/2018
Vừa hết hạn
1,800,000
Bảo đảm

Thiêts kế websitse công ty Pestmart.vn

0 05/08/2018
Vừa hết hạn
850,000

Thiết kế logo pestmart.vn

45 29/07/2018
Hết hạn
850,000
Bảo đảm

Logo Hạt Ngon

94 18/07/2018
Hết hạn
1,200,000

Thiết kế Lô gô WOOHOO

70 30/05/2018
Hết hạn
900,000
Bảo đảm

Thiets kế logo : maca.vn

58 16/07/2018
Vừa hết hạn
800,000
Trang
trên tổng số 19 trang