Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 18 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Đặt vé máy bay trực tuyến

55 10/05/2018
Còn lại: 3 ngày 0 giờ
2,000,000
Bảo đảm

Logo website bán hàng

14 19/05/2018
Còn lại: 6 ngày 23 giờ
800,000
Bảo đảm

Thiết kế LOGO nước hoa

44 22/04/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

logo phòng game

60 16/04/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Phòng xét nghiệm Sức khỏe Cộng đồng

35 12/04/2018
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

THIẾT KẾ LOGO CÔNG TY

90 03/03/2018
Hết hạn
1,100,000
Bảo đảm

Tạo logo cho website tin tức

38 30/03/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Sửa logo trang sức

42 29/03/2018
Hết hạn
1,000,000

Thiết Kế Logo Công Ty Nông Sản

17 20/03/2018
Hết hạn
800,000

logo trung tâm y tế

26 11/03/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo công ty

25 12/03/2018
Hết hạn
900,000

Thiết kế nhãn thuốc bảo vệ thực vật

11 05/03/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Nhãn bao bì sản phẩm

26 09/02/2018
Hết hạn
1,500,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo

41 23/02/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo

52 13/02/2018
Hết hạn
1,700,000
Bảo đảm

Mystique Network - Thiết kế logo

37 02/02/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo

92 26/01/2018
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

Logo

111 03/01/2018
Hết hạn
4,000,000
Bảo đảm

Bản đồ Location Map (Connection Map)

14 15/01/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Tăng độ phân giải của hình ảnh

12 04/01/2018
Hết hạn
800,000
Trang
trên tổng số 18 trang