Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 19 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Logo, Slogan cho bất động sản nghỉ dưỡng

39 19/10/2018
Còn lại: 3 ngày 4 giờ
800,000

Thiết Kế Logo Lĩnh Vực Game Net: Hoàng Phong

0 14/11/2018
Còn lại: 3 ngày 6 giờ
1,000,000

SCiE

40 07/11/2018
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

thiết kế logo: pestgard

18 01/11/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế kệ trưng bày sản phẩm

0 27/10/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo Phở H+

28 17/10/2018
Hết hạn
900,000
Bảo đảm

Chỉnh sửa logo

11 17/10/2018
Vừa hết hạn
850,000

Logo Thịt Heo

27 10/10/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

POSTER CÔNG TY NAM PHÁT

29 07/09/2018
Vừa hết hạn
1,800,000
Bảo đảm

Thiêts kế websitse công ty Pestmart.vn

0 05/08/2018
Vừa hết hạn
850,000

Thiết kế logo pestmart.vn

45 29/07/2018
Hết hạn
850,000
Bảo đảm

Logo Hạt Ngon

94 18/07/2018
Hết hạn
1,200,000

Thiết kế Lô gô WOOHOO

70 30/05/2018
Hết hạn
900,000
Bảo đảm

Thiets kế logo : maca.vn

58 16/07/2018
Vừa hết hạn
800,000

Thiết kế Cover page - Chứng thư Thẩm định giá

37 11/07/2018
Hết hạn
900,000
Bảo đảm

Thiết kế decal mặt trước và sau của chai sữa tắm trắng 750g

15 05/07/2018
Hết hạn
900,000
Bảo đảm

Thiết kế tuýp kem massage bụng

32 29/06/2018
Hết hạn
1,250,000
Bảo đảm

Thiết kế logo thương hiệu giày da nam

141 26/05/2018
Hết hạn
2,700,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cty TNHH Dịch vụ Công nghệ An Bình

45 07/06/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo công ty TNHH Công nghệ EURO + Name card

25 23/06/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm
Trang
trên tổng số 19 trang