Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 20 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Dự án test vui lòng các bạn bỏ qua

0 28/04/2019
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

logo và favicon

61 16/04/2019
Vừa hết hạn
800,000

Thiết kế Logo nhãn hiệu Gà đồi

39 13/04/2019
Hết hạn
1,000,000

Thiết kế logo cho A&T Fitness

75 03/04/2019
Hết hạn
1,500,000
Bảo đảm

Thiết kế nhãn sản phẩm - xà bông cục - dòng thiên nhiên

49 03/04/2019
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

Sữa Tắm trắng da Alda

42 02/04/2019
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho cửa hàng người lớn (shop bao cao su)

58 11/03/2019
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Maritec-Nuôi thuỷ sản-Leaflet A4

17 27/03/2019
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Logo giá tươi Sao Mai

72 20/02/2019
Hết hạn
3,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cty Phúc Khởi Nguyên

108 06/03/2019
Hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

LOGO THỚT ASA

39 12/03/2019
Hết hạn
1,000,000

Khánh Minh Solution

27 02/01/2019
Hết hạn
800,000

Logo công ty đầu tư tài chính

90 28/02/2019
Hết hạn
1,700,000
Bảo đảm

Real Logistics

65 12/02/2019
Hết hạn
2,500,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho sản phẩm Huawei

47 21/01/2019
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo cho web size BSMARK.vn

90 03/12/2018
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

Thiết kế tờ rơi, banner cho Charming Love Company Litmited

14 19/12/2018
Vừa hết hạn
1,500,000
Bảo đảm

Thiết kế BAO BÌ, GIA KỆ

12 19/12/2018
Vừa hết hạn
1,500,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo

89 23/11/2018
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

LOGO & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

27 12/12/2018
Vừa hết hạn
2,000,000
Bảo đảm
Trang
trên tổng số 20 trang