Dự án trên freelancethietke.vn.

Trang
trên tổng số 18 trang
Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Thiết kế Logo công ty

25 12/03/2018
Hết hạn
900,000

logo trung tâm y tế

26 11/03/2018
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

THIẾT KẾ LOGO CÔNG TY

90 03/03/2018
Hết hạn
1,100,000
Bảo đảm

Thiết kế nhãn thuốc bảo vệ thực vật

11 05/03/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Nhãn bao bì sản phẩm

26 09/02/2018
Hết hạn
1,500,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo

41 23/02/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế logo

52 13/02/2018
Hết hạn
1,700,000
Bảo đảm

Mystique Network - Thiết kế logo

37 02/02/2018
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo

92 26/01/2018
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

Logo

111 03/01/2018
Hết hạn
4,000,000
Bảo đảm

Bản đồ Location Map (Connection Map)

14 15/01/2018
Vừa hết hạn
800,000
Bảo đảm

Tăng độ phân giải của hình ảnh

12 04/01/2018
Hết hạn
800,000

Dự án test vui lòng các bạn bỏ qua

0 19/12/2017
Vừa hết hạn
2,000,000
Bảo đảm

THIẾT KẾ LOGO CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN

68 04/01/2018
Vừa hết hạn
800,000

Thiết kế logo , bao bì sản phẩm

21 29/12/2017
Hết hạn
2,200,000

Thiết kế logo công ty cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát

100 18/12/2017
Hết hạn
1,200,000
Bảo đảm

Thiết kế Stamp Card cho công ty 7 Leaves cafe

16 31/12/2017
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Logo cửa hàng thức ăn

48 11/10/2017
Hết hạn
1,000,000
Bảo đảm

Thiết kế logo cho shop Made by N.H.O

26 28/12/2017
Hết hạn
800,000
Bảo đảm

Thiết kế Logo công ty

23 28/12/2017
Vừa hết hạn
1,000,000
Bảo đảm
Trang
trên tổng số 18 trang